Asociatia de proprietari Bloc B5 Balta Alba

Subtitle

Formulare

Accept înfiinţare firmă (fisier pdf editabil)

Cerere restituire fond de rulment (în cazul vînzării locuinţei)

Declaraţie număr persoane care locuiesc în apartament

Contract civil de prestări servicii

Cerere introducere-scutire persoane de la plata cotelor de întreţinere - cererea va fi depusă la casierie unde va primi un număr de intrare, iar un exemplar va rămîne la solicitant.

Notificarea vecinului care a produs o inundaţie. E de preferat să o trimiteţi cu confirmare de primire şi neapărat să faceţi poze pentru a vă putea susţine afirmaţiile în caz că nu vă puteţi înţelege amiabil şi ajungeţi în instanţă.

Formular raportare consum apă.

Citirea contoarelor se face în ultima zi a lunii atît pentru apa rece cît şi pentru apa caldă. Citirile se transmit administratorului prin depunerea în cutia administraţiei, prin e-mail la adresa: [email protected] sau pe fax la numărul 0318.178.183

Calculul penalităţilor

Valoarea penalităţilor a fost hotărîtă în adunarea generală a proprietarilor din anul 2008 la nivelul de 0,2% pe zi de întîrziere începînd cu a 46-a zi de la scadenţa listei cu cotele de întreţinere.

Calcul penalităţi. Datorită faptului că promovez software-ul gratuit, acest fişier se poate deschide numai cu OpenOffice, echivalentul gratuit al lui Microsoft Office. Open Office poate deschide însă fişierele create inclusiv cu MicrosoftOffice 2007 (cele de forma *.docx).