Asociatia de proprietari Bloc B5 Balta Alba

Subtitle

Legislatie

 

Legea 230/2007

Norme metodologice de aplicare a legii 230/2007

Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. În conformitate cu Art. 2 pct. 29 intervalul în care trebuie menţinută liniştea în imobile este 22.00 - 08.00)

Norme orientative de consum de apă

Ordinul 233 din 2004
care defineşte la articolul 3.17 care sînt părţile comune dintr-un imobil, la care toţi locatarii sînt obligaţi să participe financiar pentru reparaţii şi intreţinere (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 21/09/2004.)

Legea locuinţei 114 din 1996 

ANRSC proiect repartizare apa

ORDINUL MLPAT Nr. 29/N din 23 decembrie 1993 normativ cu consumuri de apă

Model statut asociatie (dacă doriţi forma editabilă mă puteţi contacta prin e-mail)

Consimţămînt înfiinţare Asociaţie proprietari

Ghidul Asociaţiilor de proprietari

Hotărîrea 41 din 14/02/2002 privind contorizarea consumurilor de apă rece, apă caldă menajeră şi căldură la apartamentele din cadrul asociaţiilor de locatari/proprietari din municipiul Bucureşti, emisă de Consiliul general al municipiului Bucureşti

Legea 50/1991 republicată - lucrări care se pot efectua fără autorizaţie

 

 

Pentru vizualizarea fisierelor aveti nevoie de Foxit Reader sau Acrobat Reader si OpenOffice.